Lesson Plan Outline #2

Lesson Plan Outline #2

Paksa: Ipinagbabawal at Hinigpitang Gamot (Prohibited & Regulated drugs)

Learners Profiles

 • 4th Year High School
 • Personal Health
 • Existing Resources/ Materials: LCD Projector, Power point
 • Local context: Batayang aklat sa MAPEH IV pahina 178-179
 • Class Session – 1 session / per section

Desired Output – Performance Based Assessment

Learning Objectives

 • Naipapaliwanag ang pagkakaiba ng dalawang pangkat ng mapanganib na gamut na ipinagbabawal at hinigpitan.
 • Nakikilala ang mga halimbawa ng mga gamut na nabibilang sa dalawang pangkat.

Pre-Requisite Learning

 • Tolerance at Withdrawal Syndrome

Motivation

 • Ano ang Gamot
 • View link: Ipinagbabawal na Gamot

http://tl.wikipedia.org/wiki/Ipinagbabawal_na_gamot

Discussion

 • Ano ang pagkakaiba ng ipinagbabawal na gamot sa hinigpitang gamot

Dalawang pangkat ng mapanganib na gamot ang tinutukoy sa batas. Ang ipinagbabawal na gamot (prohibited drugs) at ang kontroladong mga gamot (regulated drugs).

Ang mga ganitong uri ng  gamot ay kailangan ang reseta ng doctor upang makaiwas sa mga aksidente o maling paggamit ng gamot.

Upang lubos na maunawaan ang mga ipinagbabawal at mga kontroladong gamot tingnan ang mga link na ito:

http://www.chanrobles.com/republicactno6425.htm

 • view link:

http://healthvermont.gov/regs/documents/regulateddrugs_emergency_rule_amendments.pdf

Evaluation:

 1. ibigay ang pagkakaiba ng ipinagbabwal na gamot sa kontroladong gamot sa maikling paliwanag.
 2. Magbigay ng iba’t ibang halimbawa ng bawat isa.
 3. Bakit kinakailangang maunawaan ang mga alituntunin sa paggamit ng gamot?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: